Belastingverdragen

Als u uit verschillende landen inkomsten ontvangt, wordt over die inkomsten door meerdere landen belasting geheven. Als u in een ander land dan u woont vermogen bezit, hebt u hier ook mee te maken. Als door meer landen over hetzelfde inkomen of vermogen belasting wordt geheven, heet dat dubbele belasting.

Om te voorkomen dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. Een belastingverdrag is een afspraak tussen 2 landen over wie het recht van belasting heeft over bepaalde inkomsten. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Om te weten wat de precieze gevolgen zijn voor uw belastingheffing in Nederland, moet u dat belastingverdrag lezen. 

Kijk bij Overzicht verdragslanden om te zien met welke landen Nederland een verdrag heeft gesloten. Op die pagina staat ook een link naar de Verdragenbank. Daarin staan de integrale teksten van de belastingverdragen. 

Heeft Nederland met het desbetreffende land geen belastingverdrag gesloten, dan geldt het 'Besluit voorkoming dubbele belasting 2001'. Toepassing van dit Besluit leidt ook tot het voorkomen van dubbele belasting. Lees meer hierover bij Buitenlandse Inkomsten: in welk land belasting betalen?
 

Let op!

In de belastingverdragen zijn geen regels opgenomen voor de heffing van de premie volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen. Lees meer hierover bij Sociale zekerheid.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.