Overzicht verdragslanden

Veel landen hebben een belastingverdrag met Nederland. Deze landen staan in 2 overzichten met verdragsstaten. Kijk bij uw situatie voor het juiste overzicht.

U woont in Nederland en hebt inkomsten uit een ander land

Kies het Overzicht verdragsstaten ingezetenen.

In dit overzicht ziet u of het land waaruit uw inkomsten komen een belastingverdrag heeft met Nederland.

U woont niet in Nederland en hebt inkomsten uit Nederland

Kies het Overzicht verdragsstaten niet-ingezetenen.

In dit overzicht ziet u of uw woonland een belastingverdrag heeft met Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.