Voor wie mag u zorgkosten aftrekken?

U kunt de gemaakte zorgkosten aftrekken voor:

  • u en uw fiscale partner
  • uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

U mag ook de door u betaalde kosten voor de volgende personen aftrekken, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen:

  • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont
    Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).
  • ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg
    Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.