Voor wie mag u zorgkosten aftrekken?

U mag gemaakte zorgkosten aftrekken voor:

  • uzelf en uw fiscale partner
  • uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

U mag ook zorgkosten aftrekken die u hebt betaald voor de volgende personen, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen:

  • personen van 27 jaar of ouder met een ernstige handicap met wie u in gezinsverband woont
    Er is sprake van een ernstige handicap als iemand aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).
  • ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg
    Personen zijn afhankelijk van uw zorg als zij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig hebben of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Aftrek betaalde zorgkosten na een overlijden

Bent u erfgenaam van iemand die is overleden en had die persoon nog niet alle zorgkosten betaald? Dan mag u deze kosten in uw eigen aangifte aftrekken in verhouding tot uw erfdeel. Als u bijvoorbeeld voor 1 tiende deel erfgenaam bent, dan mag u 1 tiende deel van de zorgkosten aftrekken in uw eigen aangifte. Het maakt hierbij niet uit of:

  • u zorgkosten voor de persoon had mogen aftrekken als deze niet was overleden
  • u de kosten uit de nalatenschap kunt voldoen

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.