Voorwaarden aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • U mag alleen noodzakelijke kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten betaalt.
 • U mag alleen kosten aftrekken die u zelf betaalt of als u een lening aangaat om de kosten te betalen.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand hebt gekregen (WMO).
  Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, dan mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  Hebt u zorg nodig die onder het basispakket valt en kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u misschien betalen voor de zorg. Deze kosten kunt u niet aftrekken. Niet-gecontracteerde zorg die zou vallen onder een aanvullende verzekering, mag u wel in aftrek brengen.
 • Wij kunnen u vragen uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften gedurende vijf jaar na afloop van het kalenderjaar. Als u uitstel voor het doen van aangifte hebt gekregen, dan moet u het uitstel hierbij optellen.

Let op!

De volgende tegemoetkomingen hoeft u niet van het aftrekbare bedrag af te halen:

 • de tegemoetkoming die u hebt gekregen via het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte
 • de tegemoetkoming die u kreeg van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) omdat u arbeidsongeschikt was
 • de tegemoetkoming specifieke zorgkosten die u kreeg van de Belastingdienst

Geen zorgverzekering afgesloten?

Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken.

Zorgkosten in het buitenland

Gaat u naar het buitenland om behandeld te worden voor ziekte of invaliditeit? Of wordt iemand voor wie u zorgkosten mag aftrekken in het buitenland behandeld? Dan zijn deze kosten aftrekbaar voor zover u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Ook de reiskosten die alleen op de behandeling betrekking hebben, zijn aftrekbaar. Verblijft u of degene voor wie u de zorgkosten mag aftrekken, vóór, tijdens of na de behandeling in bijvoorbeeld een hotel? Dan zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.