Aangifte doen om zorgkosten af te trekken

Hebt u specifieke zorgkosten gemaakt die u mag aftrekken? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting doen om deze aftrek te kunnen krijgen. Wij houden rekening met uw aftrekposten bij de berekening van de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.

Waarom moet u aangifte doen?

Als u loon, een uitkering of een pensioen krijgt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie daarover al belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U betaalt dus eigenlijk al belasting.

Maar bij het berekenen van die belasting houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening met eventuele aftrekposten. Als u aangifte doet, geeft u deze aftrekposten aan ons door. Het inkomen waarover wij belasting berekenen, kan dan lager worden. En hoe lager uw inkomen, hoe minder belasting u hoeft te betalen. Het verschil tussen wat u al betaald hebt via uw werkgever, pensioen of uitkeringsinstantie, en wat u daadwerkelijk verschuldigd bent, krijgt u dan in veel gevallen terug.

Voorbeeld

Mevrouw Leenders is 64 jaar. Zij heeft een inkomen van € 13.500. Bij de uitbetaling hiervan wordt € 530 belasting ingehouden.

Mevrouw Leenders heeft aftrekbare specifieke zorgkosten van € 2.500. Het inkomen waarover zij belasting moet betalen, is daardoor € 11.000 (€ 13.500 - € 2.500). Omdat haar inkomen lager is geworden, hoeft zij minder belasting te betalen. Zij hoeft in dit geval zelfs helemaal geen belasting te betalen. Omdat bij de uitbetaling van haar inkomen al belasting is ingehouden, kan mevrouw Leenders deze belasting terugkrijgen. Hiervoor moet zij wel aangifte doen. Zij krijgt dan een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen waarop staat dat zij € 530 terugkrijgt.

Mevrouw Leenders kan in dit voorbeeld ook nog een extra tegemoetkoming krijgen. Als u aangifte hebt gedaan en recht hebt op de extra tegemoetkoming, krijgt u deze automatisch.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.