Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Lees waarom u een tegemoetkoming kunt krijgen.

U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen, u krijgt vanzelf bericht. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden.  

Bekijk de voorbeeldberekening van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming?

De uitbetaling van de tegemoetkoming krijgt u apart naast de teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming. Mocht de tegemoetkoming niet blijken te kloppen, kunt u een herziening van de tegemoetkoming krijgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.