Uitbetaling tegemoetkoming

U krijgt de tegemoetkoming apart uitbetaald, naast een teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Vervolgens controleren wij de gegevens op uw aangifte inkomstenbelasting. Daarna krijgt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting. U hebt dan nog 6 weken om bezwaar te maken.

Na deze periode berekenen wij of u een tegemoetkoming krijgt. Als dat zo is, krijgt u binnen 6 maanden automatisch bericht van ons. U ontvangt hierover een aparte beschikking. Daarin staat om welk bedrag het gaat. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hebt u na deze periode nog geen tegemoetkoming ontvangen? Stuur dan een schriftelijk verzoek om toekenning van de tegemoetkoming naar:

Belastingdienst/Kantoor Breda
Postbus 90121
4800 RA Breda

Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek sturen wij u bericht.

Hebt u een fiscale partner?
Hebt u een fiscale partner, en hebt u beiden een aangifte ingediend, dan berekenen wij of u een tegemoetkoming krijgt nadat u beiden een definitieve aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen, en de 6 weken om bezwaar te maken zijn verstreken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.