Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Als u voldoet aan de voorwaarden hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

Lees waarom u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Tegemoetkoming niet apart aanvragen

U hoeft de tegemoetkoming niet aan te vragen. Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u vanzelf bericht van ons.

Bekijk de voorbeeldberekening van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming?

De uitbetaling van de tegemoetkoming krijgt u apart naast de teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming. Mocht de tegemoetkoming niet blijken te kloppen, kunt u een herziening van de tegemoetkoming krijgen.

Hebt u een fiscale partner?

Uw fiscale partner hoeft alleen aangifte te doen als u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten wilt verdelen.

Als 1 van u beiden aangifte doet en de specifieke zorgkosten heeft afgetrokken, dan wordt de tegemoetkoming uitbetaald aan degene die aangifte heeft gedaan.

Als u beiden aangifte hebt gedaan en u de aftrek voor specifieke zorgkosten hebt verdeeld, dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan degene met het hoogste verzamelinkomen. Dat is uw inkomen uit 'werk en woning', 'aanmerkelijk belang' en 'sparen en beleggen', verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

Is het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner gelijk? Dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan de oudste partner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.