Berekening tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hier ziet u een voorbeeldberekening voor de tegemoetkoming van specifieke zorgkosten. Als u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming krijgt u automatisch bericht van ons. Wij berekenen de hoogte van deze tegemoetkoming voor u.

In het voorbeeld staan verzonnen bedragen. Uw situatie kan dus anders zijn.

Voorbeeldberekening

Mevrouw Leenders is 70 jaar. Zij heeft in 2020 een inkomen van € 12.500. Hierover betaalt mevrouw Leenders € 279 belasting  Bij de uitbetaling hiervan wordt belasting ingehouden. In totaal betaalt mevrouw Leenders € 279 belasting.

Mevrouw Leenders heeft specifieke zorgkosten. Het aftrekbare bedrag is € 2.500. Hierdoor wordt het inkomen waarover zij belasting moet betalen lager: € 12.500 - € 2.500 = € 10.000. Wij rekenen dus belasting over € 10.000.

De belasting die mevrouw Leenders zou moeten betalen is 19,45% x € 10.000 = € 1.945. Ze heeft ook recht op heffingskortingen. In totaal heeft mevrouw Leenders recht op een korting van € 2.770.

De korting is hoger dan mevrouw Leenders aan belasting moet betalen. Mevrouw Leenders kan slechts € 1.945 verrekenen. Daarmee komt het belastingbedrag dat zij moet betalen uit op € 0. Omdat op het inkomen van mevrouw Leenders al belasting is ingehouden, krijgt zij dit bedrag terug.

Mevrouw Leenders heeft uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in haar aangifte en geen belasting betaald door haar recht op heffingskortingen. Daarom maken wij een nieuwe berekening van de verschuldigde belasting. Dit keer zonder aftrek van de specifieke zorgkosten.

Berekening zonder aftrek specifieke zorgkosten

Als mevrouw Leenders geen uitgaven voor specifieke zorgkosten had gehad, zou het inkomen waarover zij belasting moet betalen geen € 10.000 zijn, maar € 12.500. Zij zou dan aan belasting 19,45% x € 12.500 = € 2.431 moeten betalen. Hier gaat € 2.770 aan heffingskortingen van af.

Ook nu is de korting meer dan mevrouw Leenders aan belasting moet betalen. Het bedrag aan heffingskortingen dat zij nu gebruikt, is € 2.431. Zij maakt dus meer gebruik van de heffingskortingen als geen rekening wordt gehouden met de aftrek van specifieke zorgkosten. Dit scheelt haar € 2.431 - € 1.945 = € 486. Wij betalen dat verschil uit als tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.