Voorbeeld berekening tegemoetkoming

Let op!

Alle bedragen op deze pagina zijn verzonnen.

Voorbeeld

Mevrouw Leenders is 70 jaar. Zij heeft in 2020 een inkomen van € 12.500. Bij de uitbetaling hiervan wordt belasting ingehouden. In totaal betaalt mevrouw Leenders € 279 belasting. Zij heeft geen fiscale partner.

Mevrouw Leenders heeft specifieke zorgkosten. Het bedrag dat zij daarvoor mag aftrekken, is € 2.500. Het inkomen waarover zij belasting moet betalen, wordt hierdoor lager, namelijk € 10.000.

Mevrouw Leenders zou aan belasting 19,45% x € 10.000 = € 1.945 moeten betalen. Maar zij heeft ook recht op heffingskortingen. Dat zijn kortingen op de belasting die zij moet betalen, afhankelijk van haar persoonlijke situatie. In totaal heeft mevrouw Leenders recht op een korting van € 2.770.

De korting is meer dan mevrouw Leenders aan belasting moet betalen. Het bedrag aan heffingskortingen dat zij gebruikt, is € 1.945. De belasting die al is ingehouden bij de uitbetaling van haar inkomen krijgt zij terug.

Mevrouw Leenders heeft uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in haar aangifte en geen belasting betaald door haar recht op heffingskortingen. Daarom maken wij een nieuwe berekening van de verschuldigde belasting. Dit keer zonder aftrek van de specifieke zorgkosten.

Berekening zonder aftrek specifieke zorgkosten

Als mevrouw Leenders geen uitgaven voor specifieke zorgkosten had gehad, zou het inkomen waarover zij belasting moet betalen geen € 10.000 zijn, maar € 12.500. Zij zou dan aan belasting 19,45% x € 12.500 = € 2.431 moeten betalen. Hier gaat € 2.770 aan heffingskortingen van af.

Ook nu is de korting meer dan mevrouw Leenders aan belasting moet betalen. Het bedrag aan heffingskortingen dat zij nu gebruikt, is € 2.431. Zij maakt dus meer gebruik van de heffingskortingen als geen rekening wordt gehouden met de aftrek van specifieke zorgkosten. Dit scheelt haar € 2.431 - € 1.945 = € 486. Wij betalen dat verschil uit als tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.