Voorbeeldberekening tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming specifieke zorgkosten, dan krijgt u vanzelf bericht van ons. Wij berekenen de tegemoetkoming voor u. Op deze pagina ziet u hoe de berekening wordt gemaakt. In het voorbeeld staan verzonnen bedragen.

Berekening tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Stel u bent 70 jaar en u ontvangt een uitkering van € 12.500. De uitkeringsinstantie houdt voor u de belasting in. Er zijn geen andere inkomsten. U hebt ook specifieke zorgkosten, bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Het aftrekbare bedrag is € 2.500.

De berekening van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten leggen wij uit in een aantal stappen. Houd er rekening mee dat de bedragen verzonnen zijn. Uw situatie kan dus afwijken.

Stap 1: belastbaar inkomen berekenen

De specifieke zorgkosten worden in mindering gebracht op het inkomen. Hierdoor wordt het inkomen waarover belasting betaald moet worden lager: € 12.500 − € 2.500 = € 10.000. Wij rekenen dus belasting over € 10.000.

Stap 2: belasting berekenen

De belasting die u zou moeten betalen is 19,45% van € 10.000. Dat is dus € 1.945.
Dit wordt factor A genoemd.

Stap 3: vaststellen heffingskortingen

U hebt ook recht op heffingskortingen. In totaal is dat € 2.770. 
Dit wordt factor B genoemd.

Stap 4: heffingskortingen verrekenen

Van de heffingskortingen kan € 1.945 worden verrekend. Uw belastbaar inkomen is dan € 10.000 en de belasting die u moet betalen is € 0.

Conclusie berekening met aftrek specifieke zorgkosten

De heffingskorting in dit voorbeeld is hoger dan u aan belasting moet betalen. U kon maar € 1.945 verrekenen. U hebt de uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in de belastingaangifte. U hebt geen belasting betaald door het recht op heffingskortingen. Daarom maken wij een nieuwe berekening van de verschuldigde belasting. Deze keer zonder aftrek van de specifieke zorgkosten.

Berekening zonder aftrek specifieke zorgkosten

We berekenen nu wat u aan belasting zou moeten betalen als u geen uitgaven voor specifieke zorgkosten had. Ook die berekening doen we in enkele stappen.

Stap 1: vaststellen belastbaar inkomen

Stel dat u geen uitgaven voor specifieke zorgkosten had. Dan is het inkomen waarover u belasting moet betalen geen € 10.000, maar € 12.500.

Stap 2: belasting berekenen

De belasting die u zou moeten betalen, zonder specifieke zorgkosten dus, is dan 19,45% van € 12.500. Dat is € 2.431. 
Dit wordt factor B genoemd.

Stap 3: vaststellen heffingskortingen

Door het recht op heffingskortingen krijgt u een korting van € 2.770.

Stap 4: heffingskortingen verrekenen

Van de heffingskortingen kan € 2.431 worden verrekend. Uw belastbaar inkomen is dan € 12.500 en de belasting die u moet betalen is € 0.

Conclusie berekening zonder aftrek specifieke zorgkosten

Ook nu is de heffingskorting meer dan u aan belasting moet betalen. Het bedrag aan heffingskortingen dat u nu gebruikt, is € 2.431. U maakt dus méér gebruik van de heffingskortingen als er geen rekening wordt gehouden met de aftrek van specifieke zorgkosten. Het verschil is € 2.431 − € 1.945 = € 486. Wij betalen het verschil uit als tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

Uitleg berekening in het kort

Bedrag per factor:

Factor A = € 1.945
Factor B = € 2.770
Factor C = € 2.431

 • Als factor C een lager bedrag is dan factor B, dan wordt de berekening voor de tegemoetkoming:
  factor C  € 2.431) − factor A (€ 1.945) = € 486.
 • Als factor C hoger of gelijk is aan B, dan wordt de berekening: factor B − factor A.
 • Is factor A hoger, dan is er geen recht op tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Uitleg factoren:

 • A = Gezamenlijke gecombineerde inkomensheffing
  Dit is de berekende belasting over het verzamelinkomen van een belastingplichtige en de eventuele fiscale partner, zonder toepassing van de heffingskortingen en voorheffingen.
 • B = Gezamenlijke gecombineerde heffingskorting
  Dit zijn de heffingskortingen waarop een belastingplichtige en de eventuele fiscale partner recht hebben.
 • C = Gezamenlijke gecombineerde inkomensheffing zonder aftrek specifieke zorgkosten
  Dit is de berekende belasting over het verzamelinkomen van een belastingplichtige en de eventuele fiscale partner, zonder toepassing van de heffingskortingen en voorheffingen. Bij deze berekening wordt de aftrek specifieke zorgkosten weggelaten, waardoor het verzamelinkomen hoger wordt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.