Herziening tegemoetkoming

Als binnen 5 jaar na afloop van een belastingjaar blijkt dat de aanslag niet klopt, dan kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen. Dit kan alleen als er sprake is van een nieuw feit of als blijkt dat u inkomsten of vermogensbestandsdelen bewust niet hebt opgegeven, en u daardoor te weinig belasting hebt betaald. Ook kunnen wij uw aanslag (ambtshalve) verminderen, als u achteraf aangeeft dat deze niet klopt.

Een herberekening van uw aanslag kan gevolgen hebben voor de berekening van de tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Binnen 6 maanden na de navorderingsaanslag of de vermindering, stellen wij de hoogte van de tegemoetkoming opnieuw vast. Als u recht hebt op een tegemoetkoming van meer dan € 15, dan krijgt u deze uitbetaald.

U krijgt een herziening van de tegemoetkoming als:

  • het te veel ontvangen bedrag van de tegemoetkoming meer dan € 50 is
  • u recht hebt op een hogere tegemoetkoming dan u hebt gekregen.
    Het verschil moet meer dan € 15 zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.