Partneralimentatie ontvangen van uw ex-partner

Ontvangt u voor uzelf partneralimentatie of hebt u afkoopsommen van partneralimentatie ontvangen? Dan moet u dit in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als inkomen. Over dit inkomen is nog geen inkomstenbelasting betaald.

Ontvangen partneralimentatie en afkoopsommen van partneralimentatie moet u aangeven. Kosten die u maakt om partneralimentatie te krijgen of te houden, mag u aftrekken.

 

Zorgverzekeringswet

Ontving u de partneralimentatie voor het eerst na 31 december 2005? Dan moet u over de ontvangen partneralimentatie  bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Ontving u de partneralimentatie al vóór 1 januari 2006? Dan hoeft u tot en met 31 december 2017 geen bijdrage Zvw hierover te betalen. Vanaf 2018 moet u er wel bijdrage Zvw over betalen.

 

Krijgt u een toeslag?

Partneralimentatie die u voor uzelf ontvangt, is inkomen. Als u 1 of meer toeslagen ontvangt, kan dit inkomen invloed hebben op de hoogte van uw toeslagen. Hebt u dit inkomen nog niet aan ons doorgeven? Doe dit dan alsnog.

Ontvangt u geen toeslag? Kijk dan bij toeslagen of u daar recht op hebt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.