De zakelijke lening in de belastingaangiften

U leent van uw bv. Daardoor gaat u een schuld aan bij uw bv. Uw bv heeft een vordering op u en verdient aan de rente die u betaalt. De lening voldoet aan zakelijke voorwaarden. Deze lening verwerkt u in uw aangifte en die van uw bv.

De lening in de aangifte inkomstenbelasting

In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u de lening in box 3 of in box 1 aangeven, maar nooit in allebei.

U geeft het bedrag van de lening aan als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor daalt uw belastbaar inkomen in box 3. De rente die u aan uw bv betaalt, kunt u dan niet meer aftrekken.

Gebruikt u de lening voor aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning? Dan geeft u de rente van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting in box 1 aan als aftrekbare (hypotheek)rente eigen woning. Maar dan mag u het bedrag van de schuld niet nog eens aangeven in box 3. Het bedrag van de lening hoort tot de eigenwoningschuld.

Het is ook mogelijk dat u het geld gebruikt om een vermogensbestanddeel aan te schaffen, dat u vervolgens aan uw bv ter beschikking stelt. Ook in dat geval behoort de lening tot box 1.

De lening in de aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb)

De bv geeft de rente aan als winst in haar aangifte Vpb. De bv zet de lening als vordering of lening uitgeleend geld (u/g) op de balans.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.