Gevolgen als u afspraken niet nakomt

Als u afspraken met uw bv niet nakomt, kunnen wij het standpunt innemen dat uw lening geheel of gedeeltelijk onzakelijk is.

Hoe beoordelen wij onzakelijk handelen?

Als u zich niet aan alle gemaakte afspraken houdt, vinden wij de lening niet meteen onzakelijk. Dat hangt af van:

  • het bedrag waarvoor u zich niet aan de afspraken houdt
  • hoelang u zich niet aan de afspraken houdt
  • het aantal afspraken waaraan u zich niet houdt
  • het belang van de afspraak waar u zich niet aan houdt

Wij beoordelen aan de hand van de feiten en de omstandigheden of u zakelijk hebt gehandeld met uw bv. Wij kunnen het standpunt innemen dat u toch zakelijk handelt, als u niet teveel afwijkt van afspraken. Wel kunnen wij het bedrag verhogen van uw inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting van uw bv. Als u volgens ons wel te veel afwijkt van de afspraken, kunnen wij uw inkomen ook verhogen met het bedrag van de hele lening of met de waarde van uw door de bv uitgevoerde pensioen-, lijfrente- of stamrechtregeling omdat in feite sprake is van afkoop van deze rechten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.