Belastingtarieven

Uw pensioen, AOW-uitkering of andere uitkering of loon hoort tot uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Over dit inkomen betaalt u belasting via een oplopend tarief. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de 1e schijf ook premie volksverzekeringen betalen. Dit zijn de premies voor de AOW (Algemene Ouderdomswet), de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Het tarief dat u moet betalen, hangt daarnaast af van uw leeftijd. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, wordt het belastingtarief in de 1e schijf aangepast. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief. De percentages voor de inkomstenbelasting en de premies Anw en Wlz blijven hetzelfde. Het percentage van de AOW-premie in de 1e schijf gaat omlaag. Bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting passen wij dit aangepaste tarief toe. Wij passen dit aangepaste tarief toe over uw totale inkomen in dit jaar.

Let op!

In het jaar nadat u de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u helemaal geen AOW-premie meer. Hierdoor betaalt u over uw inkomsten in de 1e schijf alleen inkomstenbelasting en premies Anw en Wlz.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.