U bent eigenaar van de woning, maar uw (ex-)echtgenoot blijft er wonen

Gaat u scheiden en verlaat u de woning waarvan u volledig eigenaar bent? Maar blijft uw (ex-)echtgenoot er wonen? Dan trekt u nog 2 jaar nadat u de woning hebt verlaten de betaalde (hypotheek)rente over de eigenwoningschuld af. Daarnaast moet u het eigenwoningforfait als inkomen uit uw eigen woning opgeven.

Uw (ex-)echtgenoot betaalt geen huur

Betaalt uw (ex-)echtgenoot geen vergoeding (huur) voor het gebruik van de woning die u hebt verlaten? Dan is er sprake van een gratis woongenot. U kunt het bedrag van het eigenwoningforfait van deze woning dan aftrekken als betaalde partneralimentatie, als de terbeschikkingstelling van de woning door uw (ex-)partner plaatsvindt vanwege een alimentatieplicht. De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.

Voorbeeld

U bent getrouwd en gaat scheiden. De woning is volledig uw eigendom, maar uw (ex-)echtgenoot blijft in de woning wonen. De WOZ-waarde van de woning is € 200.000, het eigenwoningforfait is € 700 (0,35% van € 200.000). U hebt € 10.000 rente over de eigenwoningschuld betaald.

De € 10.000 betaalde rente is voor u aftrekbaar als kosten van de eigen woning. Het eigenwoningforfait van € 700 vult u in als uw inkomen uit de eigen woning. Omdat uw (ex-)echtgenoot gratis in de woning woont, mag u het bedrag van het eigenwoningforfait als betaalde partneralimentatie aftrekken.

Uw (ex-)echtgenoot betaalt huur

Betaalt uw (ex-)echtgenoot huur aan u? Dan hoeft u de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. U mag het bedrag van het eigenwoningforfait in dat geval niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

U hebt de woning 2 jaar geleden verlaten

Op het moment dat u de voormalige eigen woning 2 jaar hebt verlaten, verandert uw situatie. De door u verlaten woning is dan geen eigen woning meer. U hebt vanaf dat moment geen recht meer op (hypotheek)rente aftrek voor deze woning. Ook hoeft u vanaf dat moment het eigenwoningforfait van de woning niet meer op te geven. U kunt wel recht hebben op aftrek voor betaalde partneralimentatie.

Uw (ex-)echtgenoot verlaat de woning binnen 2 jaar en de woning gaat in de verkoop

Verlaat uw (ex-)echtgenoot de woning binnen 2 jaar nadat u de woning hebt verlaten? En wordt de woning in de verkoop gezet? Dan geeft u de woning tijdelijk als eigen woning op. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de zogenoemde verhuisregeling, alleen geldt een andere termijn waarbinnen u de woning als eigen woning opgeeft.

U geeft het huis namelijk als eigen woning op vanaf het moment dat u zelf de woning hebt verlaten. U doet dit tot het eind van het kalenderjaar waarin u bent vertrokken, plus de 3 kalenderjaren die daarop volgen.

Gedurende de periode waarin uw ex nog in het huis woonde, telt u de woning mee bij uw eigenwoningforfait en trekt u de hypotheekrente af. Vanaf het moment dat uw ex de woning heeft verlaten en de woning te koop staat, telt de woning niet meer mee voor uw eigen woningforfait, maar mag u nog wel de rente aftrekken.

Voorbeeld

U verlaat de woning op 15 maart 2022. Uw ex blijft er nog ruim een jaar wonen en verlaat de woning vervolgens op 1 juni 2023. De woning staat vanaf dat moment te koop. U geeft de woning als eigen woning op van 15 maart 2022 tot en met 31 december 2025.

Voor de periode van 15 maart 2022 tot en met 1 juni 2023 telt de woning mee voor uw eigenwoningforfait en mag u de hypotheekrente aftrekken.

Voor de periode van 2 juni 2023 tot en met 31 december 2025 trekt u alleen de hypotheekrente af. Het eigenwoningforfait is voor die periode 0 euro.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.