Kostenoverzicht bij aankoop van de woning

In het jaar nadat u uw woning kocht, kunt u dit kostenoverzicht gebruiken als u de vragen invult bij 'Woningen en andere onroerende zaken' en 'Hypotheken en andere schulden' in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op!

U vult de volledige hypotheek of lening in. Maar is deze niet helemaal gebruikt voor de eigen woning, dan berekent u welk deel tot uw eigenwoningschuld behoort. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over uw eigen woning. U mag alleen de rente en kosten aftrekken voor uw eigenwoningschuld.

De rente en kosten die niet gaan over de eigenwoningschuld mag u dus niet aftrekken. De bijbehorende schuld geeft u in de aangifte aan als een schuld die niet voor uw woning is.

Voorbeeld

U hebt een woning gekocht voor € 250.000 en een hypotheek van € 255.000. U gebruikt € 5.000 om op vakantie te gaan met uw gezin. U hebt in totaal € 6.000 aan rente en kosten betaald.

In de aangifte vult u bij uw eigen woning € 250.000 als aankoopprijs in. Bij 'Hypotheken en andere schulden' geeft u € 250.000 als eigenwoningschuld aan. Van de betaalde rente en aftrekbare kosten mag u aftrekken: 250.000 / 255.000 x € 6.000 = € 5.883.

Daarnaast geeft u aan dat een deel van de hypotheek niet tot de eigenwoningschuld behoort. De bijhorende schuld van € 5.000 geeft u aan.

Kostenoverzicht bij aankoop van de woning

Kostensoort

Aftrekbaar?

Toelichting en uitleg

Online aangifte

Onderdeel:
'Woningen en andere onroerende zaken'
of
'Hypotheken en andere schulden'

De advies- en bemiddelingskosten
vóór de aankoop
van de woning

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de gekochte woning inclusief aankoopkosten. Dit zijn aankoopkosten.

De advies- en bemiddelingskosten
in verband met de
afgesloten hypotheek
of lening

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op aankoopdatum woning en schuld op 31 december

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, bemiddelingskosten tussenpersoon

De afkoopsom erfpacht

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Of hebt u een lening afgesloten voor de afkoop?

Dan mag u deze lening optellen bij uw eigenwoningschuld.
De rente hierover is aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De bereidstellingsprovisie

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De bouwrente tot aan
datum afsluiten
koop-aannemingsovereenkomst

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

De bouwrente
vanaf datum afsluiten
koop-aannemingsovereenkomst

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De bouwtechnische keuring voor
de aankoop van de woning

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De bouwtechnische keuring
voor het verkrijgen van
de hypotheek of lening
of voor de
Nationale Hypotheek Garantie

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De koopsom of
aanneemsom van de woning

Niet aftrekbaar

De hele schuld valt in box 1 als deze volledig is gebruikt voor de eigen woning.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De kosten voor de
Nationale Hypotheek Garantie

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

De makelaarskosten
voor de aankoop van
de woning

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De notariskosten
voor de aankoop.

Het gaat hier om
de eigendomsakte en
de inschrijving van
de eigendomsakte
bij het Kadaster.

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De notariskosten voor
de hypotheek of lening.

Het gaat hier om
de hypotheekakte
en
de inschrijving van
de hypotheekakte
bij het Kadaster.

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Notariskosten hypotheek

De opleveringskeuring

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De overdrachtsbelasting

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De overnamekosten
voor roerende zaken

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld

De taxatiekosten
voor het krijgen
van de hypotheek(lening) of de
Nationale Hypotheek Garantie

Aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld?
Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Taxatiekosten hypotheek

De verbouwingskosten

Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Of hebt u een lening afgesloten voor de verbouwing?
Dan mag u deze lening optellen bij uw eigenwoningschuld.
De rente hierover is aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.