Wat zijn de gevolgen van brand of sloop van de eigen woning

Bouwt of herbouwt u een nieuwe eigen woning na brand of sloop van de oude woning? En sluit u hiervoor een hypotheek of lening af? Dan heeft dit gevolgen voor het bedrag waarvoor u rente mag aftrekken, uw eigenwoningschuld.

Bouwt u na brand of sloop geen nieuwe woning? Dan geldt dit als verkoop. De verkoopprijs wordt dan gesteld op de waarde in het economisch verkeer op het moment van de brand of sloop. Hebt u overwaarde als gevolg van de vergoeding die u ontvangt voor de brand of sloop? Dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling.

Voorwaarde her- of nieuwbouw

Bij her- of nieuwbouw geldt de voorwaarde dat deze plaatsvindt op de plek waar de gesloopte of afgebrande eigen woning stond. Of op een aanhorigheid (bijvoorbeeld in de tuin) van de gesloopte of afgebrande eigen woning.

Berekening maximale eigenwoningschuld nieuwe woning

De berekening van de maximale eigenwoningschuld nieuwe woning is als volgt:

Plus:

  • De kosten van de bouw van de nieuwe eigen woning. (B)
  • De kosten veroorzaakt door de brand of van de sloop van de huidige eigen woning. (C)

Min:

  • Elke tegemoetkoming in de kosten vanwege de brand, van de sloop of her- of nieuwbouw, bijvoorbeeld een subsidie van de gemeente of een verzekeringsuitkering. (D)
  • De eigenwoningreserve die u had vóór de brand of sloop door de vervreemding van een andere eigen woning. (E)
  • De eigenwoningreserve van uw partner, als de partnerregeling van toepassing is. (F)

De uitkomst is de maximale eigenwoningschuld van de nieuwe woning (G).
De berekening is dus: A + (B + C) - (D + E + F) = G.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.