Wat zijn de gevolgen van brand of sloop van de eigen woning

Bouwt of herbouwt u een nieuwe eigen woning na brand of sloop van de oude woning? En sluit u hiervoor een hypotheek of lening af? Dan heeft dit gevolgen voor het bedrag waarvoor u rente mag aftrekken, uw eigenwoningschuld.

Bouwt u na brand of sloop geen nieuwe woning? Dan geldt dit als verkoop. De verkoopprijs wordt dan gesteld op de waarde in het economisch verkeer op het moment van de brand of sloop. Hebt u overwaarde als gevolg van de vergoeding die u ontvangt voor de brand of sloop? Dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling.

Voorwaarde her- of nieuwbouw

Bij her- of nieuwbouw geldt de voorwaarde dat deze plaatsvindt op de plek waar de gesloopte of afgebrande eigen woning stond. Of op een aanhorigheid (bijvoorbeeld in de tuin) van de gesloopte of afgebrande eigen woning.

Berekening maximale eigenwoningschuld nieuwe woning

De bestaande eigenwoningschuld op de eigen woning voor 
de sloop of de brand:

 

…….… (1)

De kosten van de bouw van de nieuwe eigen woning:

……... (2)

 

De kosten veroorzaakt door de brand of van de sloop 
van de huidige eigen woning:

……... (3) +
_______

 

Tel op: 2 en 3.

             

…….... (4) +
_______

Tel op: 1 en 4.

 

….…… (5)

Trek af:

 

 

Elke tegemoetkoming in de kosten vanwege de brand, van 
de sloop of her- of nieuwbouw, bijvoorbeeld een subsidie 
van de gemeente of een verzekeringsuitkering:

……… (6)

 

De eigenwoningreserve die u had vóór de brand of sloop 
door de vervreemding van een andere eigen woning:

……… (7) +

 

De eigenwoningreserve van uw partner, als de partnerregeling 
van toepassing is:

……… (8) +
_______

 

Tel op: 6 t/m 8.

            

……… (9) -
_______

Trek af: 5 min 9.
De maximale eigenwoningschuld van de nieuwe woning is:

 

……… (10)

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.