Overdrachtsbelasting verrekenen met schenkbelasting

Als u eigenaar wordt van een onroerende zaak, zoals een woning, winkel of stuk grond, dan betaalt u overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting is 10,4% van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Voor de woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen, is de overdrachtsbelasting 2%. Of geldt voor u misschien de startersvrijstelling.

In de volgende gevallen is sprake van een schenking en betaalt u misschien zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting:

  • U wordt eigenaar van een onroerende zaak doordat iemand die u schenkt.
  • U betaalt een bedrag voor de onroerende zaak, maar dat is lager dan de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Het verschil tussen de werkelijke waarde en het bedrag dat u betaalt, is een schenking.
  • U koopt een onroerende zaak en een deel van de koopsom wordt u kwijtgescholden.

Als u zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting betaalt, hebt u eerder al overdrachtsbelasting betaald over het bedrag waarover u nu schenkbelasting moet betalen. Wij verrekenen deze overdrachtsbelasting met de schenkbelasting voor zover er sprake is van samenloop. Hierdoor betaalt u minder schenkbelasting.

Maakt u gebruik van de startersvrijstelling? Dan kunt u niets verrekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.