Overdrachtsbelasting verrekenen met schenkbelasting

Als u eigenaar wordt van een onroerende zaak, zoals een huis, winkel of stuk grond, dan betaalt u overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is 7% van de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Voor woningen is de overdrachtsbelasting 2%.

In de volgende gevallen is sprake van een schenking en betaalt u misschien zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting:

  • U wordt eigenaar van een onroerende zaak doordat iemand die u schenkt.
  • U betaalt een bedrag voor de onroerende zaak, maar dat is lager dan de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Het verschil tussen de werkelijke waarde en het bedrag dat u betaalt, is een schenking.
  • U koopt een onroerende zaak en een deel van de koopsom wordt u kwijtgescholden.

Als u zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting betaalt, hebt u eerder al overdrachtsbelasting betaald over het bedrag waarover u nu schenkbelasting moet betalen. Wij verrekenen deze overdrachtsbelasting met de schenkbelasting voor zover er sprake is van samenloop. Hierdoor betaalt u minder schenkbelasting.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.