Waarvoor geldt het tarief van 2% (overdrachtsbelasting)?

Het overdrachtsbelastingtarief van 2% (van de waarde) geldt voor de woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen.

Onder woningen verstaan wij onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.

Let op!

Voor recreatiewoningen zoals een vakantiewoning, een chalet of stacaravan en voor een 2e woning betaalt u 8% overdrachtsbelasting.

Wat hoort tot een woning?

Tot een woning behoren ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat. We noemen dit aanhorigheden. Aanhorigheden zijn bijvoorbeeld:

  • een tuin
  • een garage
  • een schuur
  • een serre
  • een aan- of uitbouw
  • een tuinhuis

Let op!

Koopt u de tuin, garage of schuur later dan de woning? Dan betaalt u daarover 8% overdrachtsbelasting.

Garage

Een garage die deel uitmaakt van hetzelfde gebouwencomplex als de woning, wordt ook tot de woning gerekend. Bijvoorbeeld een flat met onderin een garage. Ligt de garage op een apart perceel? Dan kan het tarief van 2% toch worden toegepast als de woning en de garage naast elkaar liggen en zijn aan te merken als 1 geheel. Zijn de woning en de garage niet aan te merken als 1 geheel? Dan betaalt u het tarief van 8% over de garage.

Is de woning onderdeel van een bedrijfspand?

Koopt u een bedrijfspand waarin ook een (bedrijfs)woning aanwezig is? En gaat u in het woongedeelte zélf voor langere tijd wonen? Dan geldt voor de waarde van het woongedeelte het tarief van 2% of de startersvrijstelling. Voor de rest van het bedrijfspand is het overdrachtsbelastingtarief 8%.

Verklaring

Om het tarief van 2% te mogen gebruiken, moet u verklaren dat u zélf voor langere tijd in uw woning gaat wonen. Daarvoor moet u de Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief invullen.

De ondertekende verklaring moet vóór de overdracht van de woning in het bezit zijn van de notaris. De notaris voegt uw verklaring bij de akte.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.