Verzorgings- of verpleeghuis

Gaat u in een verzorgings- of verpleeghuis wonen vanwege medische redenen of ouderdom? Hiervan is sprake als u een indicatiestelling hebt van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). En blijft uw fiscale partner in de woning wonen? Dan blijft de woning uw eigen woning en kunt u de kosten aftrekken.

Hebt u geen fiscale partner? Of gaat uw fiscale partner ook in een verzorgings- of verpleeghuis wonen? Dan kunt nog tot 2 jaar na de datum van opname de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor uw eigen woning.

Aftrekbare kosten

U mag de volgende kosten aftrekken:

Wat gebeurt er na 2 jaar?

Na 2 jaar hebt u geen recht meer op (hypotheek)renteaftrek. De woning inclusief schuld valt dan in box 3 (sparen en beleggen). Er zijn nu 2 mogelijkheden:

  • Is uw eigenwoningschuld lager dan de waarde van het huis in het economische verkeer op dat moment? Dan hebt u overwaarde. Dat beïnvloedt de renteaftrek van een hypotheek als u eventueel een nieuwe woning koopt. Lees meer hierover bij Eigenwoningreserve.
  • Is uw eigenwoningschuld hoger dan de waarde van het huis in het economisch verkeer op dat moment? Dan hebt u een restschuld. De restschuld en de betaalde rente hierover vallen in box 1.

Fiscale partners

Bent u ongehuwd samenwonend en fiscale partners op het moment dat uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis? Dan staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente. U blijft dan toch fiscale partners, tenzij:

  • u of uw partner ons per brief laat weten geen fiscale partners meer te willen zijn
  • één van u beiden een andere fiscale partner krijgt

Hebt u een toeslagpartner?

Lees wat de opname voor u en uw toeslagpartner betekent bij:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.