Ondernemers: Aangiften aanvullen of wijzigen

Het kan zijn dat u uw ingediende aangifte wilt aanvullen of wijzigen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, de aangifte omzetbelasting en de aangifte loonheffingen.

Aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting

Een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u aanvullen of wijzigen zolang hiervoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd. U past de eerder verstuurde aangifte aan en verstuurt deze opnieuw. Wij nemen deze aangifte dan in behandeling. 

Hebt u voor de eerder verzonden aangifte al wel een definitieve aanslag gekregen? 
Dan kunt u een wijziging alleen nog doorgeven door bezwaar te maken. 

U kunt ook schriftelijk om een navorderingsaanslag vragen als u tot de conclusie bent gekomen dat de aanslag te laag is vastgesteld.

Aangifte omzetbelasting

Een ingediende aangifte omzetbelasting kunt u niet meer wijzigen. 
Wel kunt u de aangifte corrigeren met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ als u te veel of te weinig btw hebt betaald. Dit formulier vindt u 'Inloggen voor ondernemers'. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om digitaal een gewijzigde aangifte over hetzelfde tijdvak in te dienen.

Aangifte loonheffingen

Hebt u een onjuiste of onvolledige aangifte loonheffingen ingediend? Dan moet u die altijd corrigeren. Meer informatie daarover vindt u in hoofdstuk 14 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.