Btw-aangifte corrigeren

Als u uw btw-aangifte naar ons verzonden hebt, kunt u die alleen nog wijzigen of aanvullen met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. U vindt dit formulier als u ingelogd bent via 'Inloggen voor ondernemers'.

Verplicht btw-aangifte corrigeren

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden. Doe dit direct nadat u constateert dat u te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • U moet een aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren.
    Vermeld in het suppletieformulier het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak.
  • U moet een heel kalender- of boekjaar corrigeren.
    Vaak blijkt na afloop van het jaar dat u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend. Bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. U vermeldt in het suppletieformulier de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar. Het kan zijn dat wij u nog een specificatie vragen nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Corrigeren ingediende suppletie

Als u merkt dat er nog een fout zit in de suppletie die u hebt ingestuurd, dien dan geen nieuwe suppletie in. Wacht eerst op de beschikking die wij u toesturen naar aanleiding van de (foutieve) suppletie die u al hebt ingediend. Daarna kunt u bezwaar maken tegen deze beschikking. Vermeld in het bezwaarschrift de juiste gegevens over het tijdvak dat u wilt corrigeren.

Maar als uit de (foutieve) suppletie die u al hebt ingediend, blijkt dat u geen bedrag aan ons hoeft te betalen of geen bedrag van ons ontvangt, dan sturen we u geen beschikking waartegen u bezwaar kunt indienen. In dit geval moet u wél opnieuw een suppletie indienen als u een suppletie wilt corrigeren.

Let op!

Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.