Hoe werken inkomsten- en vennootschapsbelastingen voor ondernemers?

De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting zijn aanslagbelastingen. U doet aangifte voor deze belastingen. Daarna berekenen wij op basis van uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen en sturen wij u een aanslag. U krijgt eerst een voorlopige aanslag, en later een definitieve. En misschien nog later een navorderingsaanslag.

Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag wordt om verschillende redenen opgelegd:

  • na een ingediende aangifte
    Een voorlopige aanslag kan worden opgelegd als u uw aangifte hebt ingediend, maar als wij de aangifte nog niet inhoudelijk hebben beoordeeld en daarom nog geen definitieve aanslag kunnen opleggen.
  • aan het begin van een kalenderjaar
    U kunt bij het begin van het kalenderjaar een voorlopige aanslag krijgen. Wij hebben dan een schatting gemaakt van uw inkomsten op basis van de belastingaanslag die u hebt ontvangen over het meest recente jaar.
  • Later in het jaar, als wij daar aanleiding voor zien.

Als u maandelijks via voorlopige aanslag Inkomstenbelasting geld terug krijgt, dan kan dit bedrag te hoog of te laag zijn. Als u wilt voorkomen dat u achteraf moet terugbetalen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging van de voorlopige aanslag. Ook als u recht hebt op een hogere terugbetaling, kunt u een verzoek doen tot wijziging van de voorlopige aanslag.

Definitieve aanslag

Nadat u uw aangifte hebt verzonden, ontvangt u een definitieve aanslag. Daarbij houden wij rekening met de bedragen die u al hebt ontvangen of betaald op de voorlopige aanslagen.

Let op!

Houd er rekening mee dat er veel tijd kan zitten tussen het einde van uw eerste boekjaar en het betalen van uw eerste belastingaanslag. U kunt pas na afloop van het boekjaar uw boekhouding afsluiten, uw jaarstukken opmaken en uw aangifte indienen. En dan moeten wij uw aangifte nog beoordelen. Daarom is het verstandig om tijdens het boekjaar een deel van uw winst te reserveren voor het betalen van belastingen en premies.

Navorderingsaanslag

Blijkt binnen 5 jaar na het belastingjaar waarvoor de aanslag is opgelegd dat deze niet klopt, dan kan de inspecteur een navorderingsaanslag opleggen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.