Belasting betalen of terugkrijgen (ondernemers)

Op uw belastingaanslag staat hoe u uw belasting kunt betalen. Krijgt u geld terug? Zorg dan dat wij het juiste rekeningnummer gebruiken.

Kortdurend uitstel van betaling (voor ondernemers)

U kunt telefonisch uitstel krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel na de laatste vervaldag van de aanslag.

Lees verder over...

Uitstel betaling voor ondernemers met betalingsproblemen

Hebt u betalingsproblemen? Als ondernemer krijgt u alleen uitstel van betaling als u voor de hele belastingschuld zekerheid kunt geven.

Lees verder over...

Teruggaaf btw verrekenen met loonheffingen (ondernemers)

U kunt ons vragen loonbelasting te verrekenen met een teruggaaf omzetbelasting. Of omzetbelasting binnen een fiscale eenheid te verrekenen.

Lees verder over...

Belastingaanslag ontvangen uit het buitenland (ondernemers)

Krijgt u een belastingaanslag uit het buitenland en is deze mede gebaseerd op informatie van de Nederlandse Belastingdienst? U kunt ons vragen welke informatie wij hebben doorgegeven.

Lees verder over...

Kwijtschelding voor ondernemers

Wij verlenen een ondernemer nooit eenzijdig kwijtschelding. Kwijtschelding aan ondernemers wordt alleen verleend als u een akkoord hebt bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor finale kwijting.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.