Uitstel betaling voor ondernemers met betalingsproblemen

Hebt u betalingsproblemen? Als ondernemer krijgt u in gewone omstandigheden alleen uitstel van betaling als u voor de hele belastingschuld zekerheid kunt geven, bijvoorbeeld met:

  • een bankgarantie
  • een persoonlijke borgstelling
  • een hypotheek

Wilt u een verzoek om uitstel van betaling indienen, dan gebruikt u het formulier: Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen.

Uitstel bij verrekening loonbelasting met omzetbelasting

Als u een aangifte loonbelasting moet betalen en over dezelfde periode ook een teruggaaf omzetbelasting tegemoet kunt zien, kunt u ons verzoeken de aangifte loonbelasting te verrekenen met de teruggaaf omzetbelasting. Komt u voor deze verrekening in aanmerking, dan krijgt u uitstel van betaling voor de aangifte loonbelasting.

Uitstel langer dan 12 maanden of zonder volledige zekerheid

Heeft uw gezonde onderneming tijdelijk betalingsproblemen? Misschien komt u in aanmerking voor uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden voor meer dan 12 maanden of zonder zekerheid voor het volledige bedrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.