Bureau Toezicht Wwft

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst houdt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toezicht op een aantal beroepsgroepen. Wij zijn organisatorisch bij de Belastingdienst ondergebracht, maar voeren niet-fiscale taken uit. Het toezicht op de Wwft staat dus los van de heffing en inning van belastingen.

BTWwft onderzoekt naleving Wwft

Wij voeren onderzoeken uit om te beoordelen of de Wwft op de juiste wijze wordt nageleefd. Wij kunnen hiervoor de financiƫle administratie, dossiers en andere documenten controleren.

Vragenlijst

Soms starten wij een onderzoek door u een Wwft-vragenlijst te sturen. Als u zo'n vragenlijst ontvangt, bent u wettelijk verplicht deze vragenlijst volledig, juist en naar waarheid in te vullen.

Op basis van uw antwoorden beslissen wij of het onderzoek een vervolg krijgt. En zo ja, hoe.

BTWwft doet geen fiscale onderzoeken

Wij voeren zelf geen fiscale onderzoeken uit. Verder hebben wij een geheimhoudingsplicht, ook tegenover onderdelen van de Belastingdienst die fiscale taken uitvoeren. Sinds 21 mei 2020 mogen wij onder bepaalde voorwaarden informatie verstrekken aan deze onderdelen, maar alleen als het beoogde gebruik van die informatie past in het kader van het toezicht op de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

BTWwft houdt ook toezicht op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Daar geldt wel een andere wetgeving en wordt er ook toezicht gehouden op andere beroepsgroepen.

Vragen?

Hebt u vragen over het:

  • voorkomen van witwassen en/of
  • voorkomen van terrorisme-financiering

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft
Postbus 4660
1000 DZ Amsterdam

Bezoekadres

Kingsfordweg 1
1043 GN Amsterdam

Telefoon

088 - 157 48 61
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.