Bureau Toezicht Wwft

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst houdt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toezicht op een aantal beroepsgroepen. BTWwft is organisatorisch bij de Belastingdienst ondergebracht, maar voert niet-fiscale taken uit. Het toezicht op de Wwft staat dus los van de heffing en inning van belastingen.

Dit Bureau voert onderzoeken uit om te beoordelen of de Wwft op de juiste wijze wordt nageleefd. BTWwft kan hiervoor de financiƫle administratie, dossiers en andere documenten controleren.

Let op!

BTWwft doet geen fiscale onderzoeken. Het Bureau heeft een geheimhoudingsplicht, ook tegenover onderdelen van de Belastingdienst die fiscale taken uitvoeren. Sinds 21 mei 2020 mag BTWwft onder bepaalde voorwaarden informatie verstrekken aan deze onderdelen, maar alleen als het beoogde gebruik van die informatie past in het kader van het toezicht op de Wwft.

BTWwft houdt ook toezicht op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daar geldt wel een andere wetgeving en wordt er ook toezicht gehouden op andere beroepsgroepen.

Vragen?

Hebt u vragen over het:

  • voorkomen van witwassen en/of
  • voorkomen van terrorisme-financiering

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft
Postbus 4660
1000 DZ Amsterdam

Bezoekadres

Kingsfordweg 1
1043 GN Amsterdam

Telefoon

088 - 157 48 61
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.