Administratieve verplichtingen voor een steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI moet een administratie voeren. Hiermee maakt zij na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op.

Uit deze administratie moet in ieder geval blijken:

  • welke bedragen per bestuurslid aan onkostenvergoedingen en vacatiegelden zijn betaald
    Aan de leden mogen geen bovenmatige onkostenvergoedingen en vacatiegelden worden betaald.
  • welke kosten de steunstichting SBBI heeft gemaakt voor het beheer van de stichting
    Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de geldinzameling en de beheerskosten van de stichting.
  • welke bedragen de steunstichting SBBI uitgeeft voor het jubileum
    Dit moet blijken uit de specificatie van die uitgaven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.