Stichtingen en verenigingen: als er iets verandert

Wat moet u doen als de activiteiten van uw stichting of vereniging veranderen? Of als uw stichting of vereniging wordt opgeheven?

De activiteiten van uw stichting of vereniging veranderen

Veranderen de activiteiten van uw stichting of vereniging? Dat kan gevolgen hebben voor de belastingen. Bijvoorbeeld als uw stichting of vereniging besluit om artikelen te gaan verkopen. Uw stichting of vereniging kan dan ondernemer worden voor de btw en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, terwijl dat eerst niet zo was.

Ga dus altijd na of veranderingen in uw activiteiten gevolgen hebben voor de belastingen. Op stichtingenenverenigingenloket.nl vindt u hierover meer informatie. Of doe de check voor stichtingen en verenigingen. Daarmee kunt u bepalen of u de gevolgen van de veranderingen door ons moet laten beoordelen.

Uw stichting of vereniging wordt opgeheven

Is uw stichting of vereniging ondernemer voor de btw of belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting of de loonheffingen? Dan moet u aan ons doorgeven dat uw stichting of vereniging wordt opgeheven.

Voor de btw en de vennootschapsbelasting geldt het volgende:

  • Staat uw stichting of vereniging ingeschreven bij KVK? Schrijf uw stichting of vereniging dan uit. KVK geeft dit aan ons door. Staat uw stichting of vereniging niet ingeschreven bij KVK? Stuur dan een brief naar uw belastingkantoor om de opheffing door te geven. U krijgt daarna een brief van ons over de gevolgen voor de btw en de vennootschapsbelasting.
  • Voor de vennootschapsbelasting moet een eindafrekening plaatsvinden. Dat doet u bij de laatste aangifte. Blijft er geld over? Dan moet u het geld besteden zoals dat in de statuten is beschreven.

Moet u aangifte loonheffingen doen, dan moet u uw stichting of vereniging afmelden. Dat doet u met het formulier 'Melding Loonheffingen Afmelding werkgever'. U krijgt dan van ons een 'Mededeling Intrekking aangiftebrief'. In deze brief staat per wanneer u geen loonaangifte meer hoeft te doen. Zolang u deze brief niet hebt gekregen, blijft u aangifte doen (nihilaangiften).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.