Stichtingen en verenigingen

Als stichting of vereniging kunt u met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Lees deze informatie dus als u bestuurslid van een stichting of vereniging bent.

Wat is een stichting en wat is een vereniging?

Stichtingen en verenigingen zijn rechtspersonen die zijn opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om mensen te laten sporten, muziek te leren, te lezen of om een natuurgebied te beschermen.

Lees verder over...

U hebt vrijwilligers en/of personeel voor u werken

Als u mensen in dienst hebt, moet u aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. U moet zich dan bij ons aanmelden als werkgever. Werken er vrijwilligers voor u? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen te betalen.

Lees verder over...

U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis

Als u wordt gesponsord, of u krijgt subsidie, een gift, of erfenis, dan kunt u te maken krijgen met verschillende belastingen, zoals btw, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting.

Lees verder over...

Uw activiteiten en btw

Als stichting of vereniging kunt u ondernemer zijn voor de btw. Kunt u gebruikmaken van vrijstellingen? Dan betaalt u misschien geen btw.

Lees verder over...

Uw activiteiten en vennootschapsbelasting

Als stichting of vereniging bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als u een onderneming drijft. U betaalt dan vennootschapsbelasting over de winst van uw onderneming.

Lees verder over...

U organiseert een loterij of een ander kansspel

Organiseert u een bingoavond, een verloting, een prijsvraag of een ander kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met kansspelbelasting.

Lees verder over...

Goede doelen: het oprichten van een steunstichting SBBI

Voor goede doelen, zoals algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) gelden speciale belastingregels.

Lees verder over...

Uw administratie

U moet een administratie voeren waarin de gegevens die van belang zijn voor de belastingheffing, duidelijk en overzichtelijk zijn opgenomen.

Lees verder over...

Uw aansprakelijkheid

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden.

Lees verder over...

U wijzigt uw activiteiten of beëindigt uw onderneming

Wilt u uw activiteiten wijzigen? Dit kan gevolgen hebben voor de belastingen. Als u uw activiteiten beëindigt en u bent belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, dan moet er een eindafrekening plaatsvinden bij de laatste aangifte.

Lees verder over...

U wilt meer informatie

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons bellen.

Lees verder over...

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.