Stichtingen en verenigingen: winst en vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. Uw stichting of vereniging kan daarmee te maken krijgen. Uw stichting of vereniging is dan belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Of dat het geval is, hangt af van het antwoord op de vraag of uw stichting of vereniging een onderneming drijft.

Is er sprake van een onderneming?

Drijft uw stichting of vereniging een onderneming? Dan is ze belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In de volgende situaties kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een onderneming:

  • Een sportvereniging organiseert een toernooi waaraan ook niet-leden tegen betaling mee kunnen doen.
  • Een automobielvereniging verkoopt tijdens openbare demonstraties sleutelhangers of posters met het logo van de auto (merchandising).
  • Een buurtvereniging organiseert een rommelmarkt en vraagt daar entree voor.
  • Een stichting organiseert een openbare feestavond waar hapjes en drankjes verkocht worden.

Een onderneming drijven betekent niet altijd aangifte doen

Als uw stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, betekent dat niet altijd dat u ook aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Want misschien is uw stichting of vereniging vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Lees voor meer informatie:

U kunt ons laten beoordelen of u aangifte moet doen

Weet u niet zeker of uw stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en of u aangifte moet doen? Dan kunt u controleren of het nodig is ons om een beoordeling te vragen. Dat doet u met de check voor stichtingen en verenigingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.