Vrijstelling vennootschapsbelasting

Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000

Soms kan het voor u gunstig zijn om wel belastingplichtig te zijn. U kiest er dan voor om niet te worden vrijgesteld. Deze keuze maakt u voor een periode van 5 jaar. Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor. Doe dit uiterlijk op het moment waarop u aangifte vennootschapsbelasting doet over het eerste jaar van de periode van 5 jaar.

Verliesverrekening over vrijgestelde periode heen

Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie  die niet verzoekt om belastingplicht, kan te maken krijgen met een (verplichte) wisseling van belaste naar vrijgestelde periodes.

De overgang naar een vrijgesteld jaar leidt tot eindafrekening in het laatste belaste jaar. Heeft de stichting daarna nog onverrekende verliezen uit de belaste periode, dan kan de stichting deze verliezen verrekenen met winsten uit een volgende belaste periode. Het maakt niet uit dat de stichting in de tussenliggende periode is vrijgesteld.

Wel gelden de wettelijke voorwaarden voor verliesverrekening. Eén van deze voorwaarden is dat een verlies maximaal 6 jaar voorwaarts is te verrekenen. Daarbij tellen de belaste én vrijgestelde jaren mee.
 

Voorbeeld

Een stichting is in jaar 1 belastingplichtig, in jaar 2 vrijgesteld (zij verzoekt niet om belastingplicht) en in jaar 3 weer belastingplichtig.

Zij behaalt de volgende resultaten uit onderneming:

  • jaar 1 een verlies (na eindafrekening) van € 50.000
  • jaar 2 een winst van € 5.000
  • jaar 3 een winst van € 100.000

Uitwerking:

De stichting kan het verlies uit jaar 1 geheel verrekenen met de winst uit jaar 3, ondanks het tussenliggende vrijgestelde jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.