Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie aangifte doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Enkele voorbeelden van beperkte belastingplicht zijn:

  • sportclubs en organisatoren van sportevenementen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
  • culturele instellingen
  • kerkgenootschappen

Uw organisatie moet alleen aangifte vennootschapsbelasting doen als:

  • u met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (u drijft een onderneming)
  • u een activiteit ontplooit waarmee u concurreert met ondernemers

Of er in uw geval sprake is van een onderneming, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De criteria zijn verder uitgewerkt in de rechtspraak. 

Vrijstelling en aftrek

Is uw stichting, vereniging of organisatie belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan komt u misschien in aanmerking voor:

Meer informatie over stichtingen en verenigingen

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.