Keuze voor belastingplicht voor culturele instellingen

Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die wij hebben aangemerkt als culturele instelling, kunnen voor de vennootschapsbelasting zowel ondernemingsvermogen als niet-ondernemingsvermogen hebben. Een voorbeeld hiervan is een museum dat ook inkomsten behaalt met een museumwinkel.

Het kan voorkomen dat de culturele activiteiten tot een verlies leiden (onbelast), en de commerciĆ«le activiteiten tot een winst (belast). Deze 2 resultaten mogen niet met elkaar worden verrekend.

Culturele instellingen hebben echter de mogelijkheid om te kiezen voor volledige belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Als de instelling voldoet aan de voorwaarden kan haar hele vermogen worden gezien als ondernemingsvermogen, en kunnen positieve en negatieve resultaten met elkaar worden verrekend.

U moet uw verzoek om volledige belastingplicht indienen bij uw belastingkantoor. Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek betrekking heeft.

Wij doen uitspraak op uw verzoek met een beschikking waartegen u in bezwaar kunt komen.

U maakt de keuze steeds voor een periode van 10 jaar.

Vrijstelling bij lage winsten

Hebt u gekozen voor volledige belastingplicht? Dan kunt u nog wel in aanmerking komen voor de vrijstelling bij lage winsten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.