Belastingplicht en aangifte

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Meer hierover leest u bij Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.

De meest voorkomende lichamen zijn:

  • de naamloze vennootschap (nv)
  • de besloten vennootschap (bv)

Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook overheidsondernemingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt

Lichamen opgericht naar Nederlands recht zijn volgens de Wet op de vennootschapsbelasting gevestigd in Nederland.

Binnenlands belastingplichtig: digitaal aangifte doen

Als u binnenlands belastingplichtig bent, doet u digitaal aangifte. Dit kan op de volgende manieren:

Buitenlands belastingplichtig: aangifte op papier of digitaal

Bent u buitenlands belastingplichtig? Dan meldt u zich bij ons aan met het formulier Aanmelding Onderneming buitenland. Daarna kunt u het papieren aangifteformulier voor buitenlands belastingplichtigen gebruiken. U vraagt dit aan bij de BelastingTelefoon Buitenland.

U kunt ook digitaal aangifte doen, op de volgende manieren:

  • met aangifte- of administratiesoftware
  • via een fiscaal intermediair

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.