Belastingplicht en aangifte

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Meer hierover leest u bij Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.

De meest voorkomende lichamen zijn:

  • de naamloze vennootschap (nv)
  • de besloten vennootschap (bv)

Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook overheidsondernemingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt

Lichamen opgericht naar Nederlands recht zijn volgens de Wet op de vennootschapsbelasting gevestigd in Nederland.

Hoe kunt u aangifte vennootschapsbelasting doen?

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Als u buitenlands belastingplichtig bent, kunt u ook op papier aangifte doen. U vraagt dit aan bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Let op!

Bent u buitenlands belastingplichtig en hebt u nog niet eerder aangifte vennootschapsbelasting gedaan? Meld uw organisatie dan eerst aan met het formulier Aanmelding Onderneming Buitenland.

Na uw aanmelding ontvangt u doorgaans binnen 8 weken een RSIN. Met dit RSIN kunt u eHerkenning aanvragen. Op de pagina 'zo vraagt u eHerkenning aan' leest u hoe u dit doet. Zodra u eHerkenning hebt, kunt u direct inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk en aangifte doen.

Na uw aanmelding kunt u ook het papieren aangifteformulier voor buitenlandse belastingplichtigen gebruiken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.