Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze ondernemingen moeten dus voor hun ondernemingsactiviteiten misschien aangifte vennootschapsbelasting doen.

Ga na voor welke activiteiten de belastingplicht geldt

U moet zelf nagaan voor welke activiteiten uw organisatie misschien vennootschapsbelastingplichtig is. Mogelijk zijn er ook andere lichamen (bijvoorbeeld dochtermaatschappijen, stichtingen, verenigingen) en/of samenwerkingsverbanden die onder de verantwoordelijkheid van uw organisatie vallen en vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Hulpmiddelen en handreikingen

Bij het bepalen of u aangifte vennootschapsbelasting moet doen, kunt u de Ondersteunende producten vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen gebruiken die wij en de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) hebben ontwikkeld. SVLO is een samenwerking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Belastingdienst.  

Contact opnemen

U kunt gebruik maken van het schema Wel of niet verzoeken om aangifte om voor uzelf te bepalen of u wel of niet om een aangifte verzoekt. Als u tot de conclusie bent gekomen dat u aangifte moet doen, kunt u schriftelijk verzoeken om een aangifte bij het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO):
Helpdesk BBO
Postbus 58944
1040 EE  Amsterdam

Hebt u vragen en hebt u geen vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst? Bel dan het BBO.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.