Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie aangifte doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv moeten altijd aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Enkele voorbeelden van organisaties die beperkte belastingplicht hebben:

  • sportclubs en organisatoren van sportevenementen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)
  • culturele instellingen
  • kerkgenootschappen

Uw organisatie moet aangifte vennootschapsbelasting doen:

  • als zij met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft (zij drijft een onderneming) en er geen vrijstelling van toepassing is, of
  • als zij een activiteit ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers en er geen vrijstelling van toepassing is, of
  • als zij van de inspecteur een uitnodiging krijgt om aangifte te doen

Of uw organisatie een onderneming drijft, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De criteria zijn verder uitgewerkt in de rechtspraak.

Bijzondere aftrekposten

Moet uw stichting, vereniging of organisatie aangifte vennootschapsbelasting doen? Dan komt uw organisatie misschien in aanmerking voor:

Lees meer informatie over stichtingen en verenigingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.