Aftrek fictieve personeelskosten

Een ANBI of een lichaam dat een sociaal belang behartigt, komt in aanmerking voor aftrek van fictieve personeelskosten. Fictieve personeelskosten zijn fictieve kosten voor arbeid door vrijwilligers (natuurlijke personen die geen vergoeding krijgen voor die arbeid of een loon dat aanzienlijk lager is dan gebruikelijk). Deze kosten zijn aftrekbaar op basis van het minimumloon.

Als u aannemelijk maakt dat een hoger loon dan het minimumloon gebruikelijk is, dan mag u rekening houden met dat hogere loon. Daadwerkelijk uitgekeerde beloningen verlagen de aftrek voor fictieve personeelskosten.

Voorwaarden voor de aftrek zijn:

  • de vrijwilligers zijn opgenomen in de administratie met hun naam, adres en woonplaats
  • de beloningen die de vrijwilligers daadwerkelijk hebben gekregen, zijn opgenomen in de administratie
  • de fictieve personeelskosten worden alleen in aanmerking genomen voor zover deze meer bedragen dan de aftrek voor kenbaar fondswervende activiteiten
  • voor een lichaam dat een sociaal belang behartigt geldt daarnaast dat de winst hoofdzakelijk (70% of meer) moet worden behaald met behulp van arbeid door vrijwilligers. Deze hoofdzakelijk-eis geldt niet voor een ANBI.

Let op!

De aftrek van fictieve personeelskosten kan niet leiden tot een verlies.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.