Aftrek kenbaar fondswervende activiteiten

ANBI's en fondswervers (organisaties die uitsluitend kenbaar fondswervende activiteiten verrichten) komen in aanmerking voor aftrek voor kenbaar fondswervende activiteiten.

Een ANBI mag de winst die behaald is met kenbaar fondswervende activiteiten aftrekken van de totale winst.

Een fondswerver mag de uitkeringen aan een ANBI aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • de fondswerver heeft zich statutair of contractueel verplicht om de opbrengst helemaal of bijna helemaal uit te keren
  • de fondswerver doet de uitkeringen uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar

Kenbaar fondswervende activiteiten zijn activiteiten die in belangrijke mate (voor meer dan 30%) met behulp van vrijwilligers worden gedaan en waarbij goederen worden verkocht of diensten worden geleverd tegen:

  • een hogere prijs dan de marktprijs en de vrijwilligers maken aan de afnemer kenbaar dat de opbrengst helemaal of bijna helemaal ten goede komt aan een ANBI
  • een marktprijs, waarbij de kostprijs lager is dan gebruikelijk door de inzet van vrijwilligers en de vrijwilligers maken aan de afnemers kenbaar dat de opbrengst helemaal of bijna helemaal ten goede komt aan een ANBI

Gratis inzamelen van goederen is ook een kenbaar fondswervende activiteit. Ook hier geldt als voorwaarde dat aan degene die de goederen afstaat, kenbaar is gemaakt dat de opbrengst helemaal of bijna helemaal ten goede komt aan een ANBI.

Let op!

De aftrek voor fondswervende activiteiten kan niet leiden tot een verlies.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.