Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Let op!

Niet alle betalingen aan een ANBI mag u aftrekken als gift. Wilt u meer weten over aftrekbare giften? Kijk bij Giften.

ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de activiteitenkolom ‘Cultuur’ staat, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI.

ANBI-status beëindigd op of na 1 januari 2013?

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status. U kunt hiervoor de opgaaf ‘Vermogen en schenkingen 2018 voormalige ANBI’s’ invullen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.