Algemeen nut beogende instellingen

Instellingen die wij als algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) aanwijzen, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Let op!

Niet alle betalingen aan een ANBI mag u aftrekken als gift. Wilt u meer weten over aftrekbare giften? Kijk bij Giften.

ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken.

Publicatieplicht per 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht gebruik te maken van standaardformulieren. We hebben hiervoor een aantal formulieren ontwikkeld.

Welke standaardformulieren dat zijn en wat grote ANBI's zijn, leest u bij
Gegevens van een ANBI publiceren op het internet.

ANBI-status beëindigd op of na 1 januari 2013?

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.