Btw aftrekken bij goederen en diensten die geen investeringsgoederen zijn

Koopt u diensten in of roerende goederen die geen investeringsgoederen zijn? U laat bijvoorbeeld uw pand schilderen of u koopt een prullenbak of een perforator. Dan moet u op de volgende momenten beoordelen of u recht hebt op aftrek van btw:

  • bij inkoop
  • bij ingebruikname
  • aan het einde van het jaar waarin u de goederen of diensten in gebruik hebt genomen

Beoordeling aftrek bij inkoop

Koopt u goederen of diensten in, maar neemt u die niet in hetzelfde aangiftetijdvak in gebruik? Maak dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het privégebruik dat u van de goederen of diensten gaat maken. Voor dat geschatte privédeel mag u de btw niet aftrekken. De rest van de btw mag u aftrekken, maar alleen over het gedeelte dat u gebruikt voor belaste omzet.

Voorbeeld

U koopt een telefoon die in het volgende aangiftetijdvak zal worden geleverd. U ontvangt het apparaat en betaalt ineens de factuur van € 315 met € 66 btw. U hebt uitsluitend belaste omzet en schat het privégebruik op 50%. U kunt dan € 33 (50% x € 66) in uw btw-aangifte aftrekken.

Beoordeling aftrek bij ingebruikname

U stelt voor het aangiftetijdvak waarin u het goed of de dienst in gebruik neemt, het werkelijk privégebruik vast. Wijkt het werkelijke privégebruik af van het gebruik dat u bij inkoop hebt ingeschat? Corrigeer dan uw eerdere aftrek van voorbelasting. Het aangiftetijdvak van de aanschaf is meestal hetzelfde als dat van ingebruikname. De beoordeling van de aftrek bij inkoop vervalt dan.

Voorbeeld

In het aangiftetijdvak waarin u de telefoon in gebruik neemt, is het werkelijk privégebruik 25%. Dat is minder dan u in het aangiftetijdvak van inkoop hebt ingeschat. In het tijdvak van ingebruikname corrigeert u daarom de afgetrokken btw: u hebt afgetrokken € 33 en hebt bij een privégebruik van 25% recht op een aftrek van € 50 (75% van € 66). Het verschil (€ 17) trekt u alsnog af in uw btw-aangifte. Valt het moment van ingebruikname in hetzelfde aangiftetijdvak als de inkoop? U brengt dan in het aangiftetijdvak van inkoop/ingebruikname € 50 aan btw in aftrek.

Beoordeling aftrek eind van het jaar

Na afloop van het jaar waarin u de telefoon in gebruik hebt genomen, stelt u het privégebruik over de totale gebruiksduur van dat jaar vast. Wijkt het gebruik voor privé af van het gebruik dat u in het aangiftetijdvak van ingebruikname hebt vastgesteld? U corrigeert dan uw eerdere aftrek van voorbelasting in positieve (minder privégebruik) of negatieve (meer privégebruik) zin.

Voorbeeld

Na afloop van het jaar stelt u vast dat het werkelijk privégebruik 10% was. U hebt per saldo al 75% van de btw bij aanschaf afgetrokken. U hebt recht op een aftrek van 90%. U trekt dan in de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar € 10 (15% van € 66) af.

Geen correctie in latere jaren

De aftrek van btw zoals u die aan het eind van het jaar hebt vastgesteld is definitief. Verandert u het gebruik na het jaar van ingebruikname? Dan leidt dit niet tot een correctie van de afgetrokken btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.