Combinatie van goederen en/of diensten

Biedt u een combinatie van prestaties aan tegen 1 vergoeding? Dus een combinatie van goederen en/of diensten? Dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Daarom is het belangrijk om te weten of u de combinatie van goederen en diensten mag behandelen als 1 goed of dienst. Hierbij geldt dat u diensten en leveringen van goederen niet kunstmatig mag splitsen of samenvoegen.

Wanneer combinatie van goederen en diensten?

Levert u een combinatie van goederen en/of diensten, dan is die combinatie 1 goed of dienst als:

 • de gemiddelde consument de combinatie ziet als 1 geheel
 • u een dienst levert waarbij u ook materialen gebruikt
  De materialen maken deel uit van de dienst, als zij ondergeschikt zijn aan de dienst. Bijvoorbeeld: u bent fietsenmaker en u gebruikt plakmateriaal bij het repareren van een lekke band.
 • u goederen levert waaraan u ook diensten verricht
  Uw diensten maken deel uit van de levering van goederen, als zij ondergeschikt zijn aan de levering van goederen. Bijvoorbeeld: u verkoopt een zonnescherm en u monteert dit.

Wanneer afzonderlijke goederen en diensten?

Er is geen sprake van een combinatie van goederen en diensten als de gezamenlijk geleverde goederen en diensten hun zelfstandigheid behouden. Bijvoorbeeld: u hebt een reisbureau en u verkoopt naast de reis (belast met btw) ook een reis- en annuleringsverzekering (vrijgesteld van btw). Deze verzekeringen blijven dan vrijgesteld van btw, omdat zij geen vast onderdeel zijn van de reis. Uw klant kan deze verzekeringen namelijk ook apart of bij een andere ondernemer afnemen.

Gevolgen btw-tarief

Als u meerdere goederen en diensten als 1 geheel aanbiedt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die u moet betalen over uw vergoeding:

 • Biedt u een combinatie van goederen en diensten terecht aan als 1 goed of dienst? Dan berekent u hierbij het btw-tarief dat geldt voor het hoofdbestanddeel van de gecombineerde goederen of diensten.
 • Biedt u meerdere goederen en diensten voor 1 prijs aan, maar moet u die als afzonderlijke goederen of diensten behandelen? Dan moet u de vergoeding splitsen als voor de afzonderlijke delen een verschillend btw-tarief geldt. U splitst de vergoeding op basis van de gangbare prijzen die gelden voor de goederen en diensten die u voor 1 prijs hebt aangeboden. Geeft een splitsing op basis van de kosten van de goederen en diensten een beter beeld van de samenstelling? Dan mag u de splitsing daarop baseren als u dat kunt aantonen in uw administratie.

Zie ook

Candy novelties

Voor 'candy novelties' geldt een bijzondere regeling. Vaak gaat het hierbij om snoepgoed dat verpakt is in speelgoed. Het gaat dan om een combinatie van goederen met het 9%-tarief en goederen met het 21%-tarief. Daarbij geldt het volgende:

 • Kost de candy novelty minder dan € 1,50 (verkoopprijs inclusief btw)? Dan mag u op de combinatie het tarief van 9% toepassen.
 • Kost de candy novelty € 1,50 of meer (verkoopprijs inclusief btw)? Dan moet u de vergoeding splitsen als de combinatie niet gezien kan worden als 1 goed of dienst.
 • Is er sprake van meer prestaties tegen verschillende tarieven, maar wilt of kunt u de vergoeding niet splitsen? Dan moet u over uw totale vergoeding 21% btw betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.