Voorbeelden combinaties van goederen en diensten

Voorbeeld: verpakkingen

Bij verpakte producten zijn product en verpakking 1 geheel. Voor de verpakking geldt dan hetzelfde tarief dat geldt voor het product. Als de verpakking een blijvende waarde heeft, kan voor de verpakking een ander btw-tarief gelden. Meestal zal de prijs van het verpakte product dan zo hoog zijn, dat het voor consumenten duidelijk is dat zij niet alleen betalen voor het product, maar ook voor de verpakking.

Voorbeeld: bezorgkosten

Verkoopt u goederen en zorgt u ook voor bezorging bij de klant? Dan geldt voor de bezorgkosten hetzelfde tarief als voor de goederen. Gelden voor de goederen verschillende tarieven? Dan berekent u de btw over de bezorgkosten naar verhouding van de vergoedingen van de goederen.

Voorbeeld: accountant

Het uitbrengen van een rapport door een accountant is een dienst. Het rapport is dan geen product dat door de accountant geleverd wordt. Anders gezegd: de levering gaat op in de dienst.

Voorbeeld: reisbureau

Een reisbureau verkoopt reis- en annuleringsverzekeringen in combinatie met reizen. Hoewel dit tegelijkertijd wordt aangeboden, is er toch sprake van afzonderlijke prestaties. De klant kan de reis namelijk ook zonder de verzekeringen kopen.

Bij de reis is ook een bijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden inbegrepen. Deze bijdrage is onlosmakelijk verbonden met de reis en is daarom wel een onderdeel van de verkoop van de reis.

Voorbeeld: kerstpakket

Bij de verkoop van een kerstpakket behouden de verschillende goederen hun zelfstandigheid. Voor elk product moeten daarom de btw-tarieven in rekening worden gebracht die daarvoor gelden.

Voorbeeld: campinghouder

Een campinghouder brengt vaak per voorziening (standplaats, tent, auto, kampeerders) een bedrag in rekening. Toch geldt dit als 1 dienst, die eruit bestaat dat de campinghouder gelegenheid geeft tot kamperen. De verschillende diensten vallen daarom onder het btw-tarief dat geldt voor kamperen. Lees voor meer informatie over samenhangende prestaties met kamperen paragraaf 3.2 van het Besluit Omzetbelasting, Toelichting Tabel I.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.