Waarover berekent u btw?

Voor de meeste goederen en diensten berekent u btw aan uw klanten. Uw verkoopprijs is dan inclusief btw. In sommige gevallen berekent u geen btw voor de goederen en diensten die u levert.

Btw verleggen

In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u de goederen of diensten levert. Ook het omgekeerde komt voor. Dit is de Verleggingsregeling.

Goederen en diensten

Er zijn verschillende vormen van verkoop van goederen waarover u btw berekent. Welke dat zijn leest u bij Btw berekenen over goederen. Levert u diensten? Kijk voor meer informatie hierover bij Btw berekenen over diensten.

Levert u een combinatie van goederen en diensten? Dan moet u mogelijk verschillende tarieven hanteren. Lees meer bij Combinatie van goederen en diensten. Lease kan voor de btw zowel een levering van goederen als een dienst zijn. Lees hierover meer bij Btw berekenen over lease.

Onttrekkingen en gratis verstrekkingen van goederen of diensten

Onttrekt u een goed aan uw onderneming voor privédoeleinden? Of verstrekt u gratis een goed aan een ander? Dan berekent u hierover geen btw omdat u er ook geen vergoeding voor krijgt. Meestal moet u over de onttrekking of verstrekking wél btw aan ons betalen. Meer hierover leest u bij Andere vormen van verkoop van goederen.

Verstrekt u (gratis) goederen aan uw personeel? Dan hoeft u hierover geen btw te betalen. In dit geval bestaat meestal geen of gedeeltelijk recht op aftrek van de btw die u voor het goed hebt betaald. Meer hierover leest u onder Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken.

Verleent u gratis diensten? Dan moet u meestal btw betalen. Meer hierover leest u bij Btw betalen over gratis diensten.

Maakt u privégebruik van tot uw onderneming behorende roerende of onroerende zaken? Ook dan moet u meestal btw betalen. Meer informatie over het privégebruik van roerende en onroerende zaken leest u bij Privégebruik van goederen en diensten.

Vouchers, zegels en waardebonnen

Verkoopt u vouchers, zegels of waardebonnen? Hiervoor gelden bijzondere regelingen. Meer hierover leest u bij Vouchers, zegels en waardebonnen.

Bijzondere omzet

Soms ontvangt u wel ergens een vergoeding voor, terwijl u hiervoor geen goederen of diensten levert. Over die vergoeding rekent u dan btw. Bij Bijzondere omzet leest u hier meer over.

Buitenland

Levert u goederen of diensten aan buitenlandse ondernemers? Of koopt u in het buitenland goederen of diensten van ondernemers? Dan gelden andere regels. Kijk hiervoor bij Zakendoen met het buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.