Andere vormen van verkoop van goederen

Als u goederen verkoopt, ontvangt u daarvoor een vergoeding van uw klant. Er zijn ook andere vormen van verkoop van goederen. Ook daarbij berekent u btw aan uw klanten.

ABC-levering

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B, en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. In deze situatie is dan sprake van 2 transacties. Iedere verkopende ondernemer betaalt btw over zijn levering.

Zie ook

Consignatiegoederen

Hoe u omgaat met consignatiegoederen leest u onder Zakendoen met het buitenland

Vordering door de overheid

Als de overheid goederen van u vordert, moet u daarover btw berekenen.

Huurkoop

Bij huurkoop verkoopt u goederen die betaald worden in termijnen. U berekent de btw echter bij afgifte van het goed over alle termijnen in 1 keer aan uw klant. Uw klant betaalt u dus het hele btw-bedrag bij zijn 1e termijnbetaling. U betaalt zelf de btw ook over alle termijnen in 1 keer aan de Belastingdienst. Brengt u afzonderlijk rente in rekening? En vermeldt u het rentepercentage in het huurkoopcontract? Dan hoeft u geen btw te berekenen over de rente die u in rekening brengt.

Let op!

Past u het kasstelsel toe? Dan berekent en betaalt u btw wel op het moment dat u het termijnbedrag ontvangt.

Onttrekkingen en gratis verstrekkingen van goederen

Onttrekt u een goed aan uw onderneming voor privédoeleinden of verstrekt u gratis een goed aan een ander? U ontvangt dan geen vergoeding waarover u btw kunt berekenen. U moet meestal bij een onttrekking of verstrekking wél btw betalen aan ons. Dit is het geval wanneer u met betrekking tot het goed of bestanddelen daarvan aftrek van btw heeft gehad. U berekent de btw dan over de aankoopprijs van het goed. Heeft u het goed niet aangekocht, dan berekent u de btw over de kostprijs.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.