Andere vormen van verkoop van goederen

Als u goederen verkoopt, ontvangt u daarvoor een vergoeding van uw klant. Er zijn ook andere vormen van verkoop van goederen. Ook daarbij berekent u btw aan uw klanten.

ABC-levering

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B, en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. In deze situatie is dan sprake van 2 transacties. Iedere verkopende ondernemer betaalt btw over zijn levering.

Zie ook

Consignatiegoederen

Het in consignatie geven van goederen, vormt geen levering waarover btw betaald moet worden.

Hebt u goederen op zicht (in consignatie) en verkoopt u deze? Dan vinden tegelijkertijd 2 leveringen plaats:

  • een levering door de eigenaar van de goederen aan u
  • een levering door u aan uw afnemer

Zowel uw leverancier als u betalen op dat moment btw over de levering.

Vordering door de overheid

Als de overheid goederen van u vordert, moet u daarover btw berekenen.

Huurkoop

Bij huurkoop verkoopt u goederen die betaald worden in termijnen. U berekent de btw echter over alle termijnen in 1 keer aan uw klant. Uw klant betaalt u dus het hele btw-bedrag bij zijn 1e termijnbetaling. U betaalt zelf de btw ook over alle termijnen in 1 keer aan de Belastingdienst. Brengt u afzonderlijk rente in rekening? En vermeldt u het rentepercentage in het huurkoopcontract? Dan hoeft u geen btw te berekenen over de rente die u in rekening brengt.

Let op!

Past u het kasstelsel toe? Dan berekent en betaalt u btw wel op het moment dat u het termijnbedrag ontvangt. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.