Waarover geen btw berekenen?

In sommige gevallen berekent u geen btw voor de goederen en diensten die u levert. U hoeft hiervoor dan ook geen btw te betalen aan ons.

Vrijgesteld van btw

U berekent geen btw als uw goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw.

Btw verlegd

In sommige gevallen betaalt de afnemer van goederen of diensten de btw aan ons. De btw is dan verlegd van de leverancier naar de afnemer. Meer hierover leest u bij Verleggingsregeling.

Overige situaties

Andere situaties waarover u geen btw berekent, zijn:

  • doorlopende posten en gelijkgestelde bedragen
    Dit zijn kosten die u in naam en voor rekening van uw opdrachtgever betaalt. Leges voor vergunningen bijvoorbeeld, of kadastrale rechten.

    U vindt alle doorlopende posten en gelijkgestelde bedragen in paragraaf 4 van het  Besluit van 29 juni 2018, nr. BLKB 2018/84956.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.