Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd. De transacties binnen dit experiment blijven buiten de btw.

Geen btw over transacties binnen het experiment gesloten coffeeshopketen

Wanneer een ondernemer handelingen verricht die zijn verboden binnen de Europese Unie, vallen deze handelingen buiten het bereik van de btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor de levering en invoer van vals geld, maar ook voor de verkoop van drugs.

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen leidt volgens de Memorie van Toelichting en verdere parlementaire behandeling niet tot een veranderd inzicht in het strafbare karakter van deze handelingen. Het experiment is beperkt van omvang, streng gereguleerd en tijdelijk van aard. Hierdoor ontstaat geen economische, legale markt voor de handel in softdrugs waar sprake is van mededinging tussen handelaren. Dit alles in samenhang bezien doorbreekt dit experiment niet het absolute handelsverbod en blijven de transacties binnen dit experiment buiten de heffing en aftrek van omzetbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.