Waarover geen btw berekenen?

In sommige gevallen berekent u geen btw voor de goederen en diensten die u levert. U hoeft hiervoor dan ook geen btw te betalen aan ons.

Vrijgesteld van btw

U berekent geen btw als uw goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw.

Btw verlegd

In sommige gevallen betaalt de afnemer van goederen of diensten de btw aan ons. De btw is dan verlegd van de verkoper naar de afnemer. Meer hierover leest u bij Verleggingsregeling.

Overige situaties

Andere situaties waarover u geen btw berekent, zijn:
  • doorlopende posten en gelijkgestelde bedragen
    Dit zijn kosten die u als verkoper in naam en voor rekening van uw afnemer betaalt. Leges voor vergunningen bijvoorbeeld, of kadastrale rechten.
    Let op!
    Worden er kosten in rekening gebracht voor de bezorging van goederen bij uw afnemer? Dan is er géén sprake van een doorlopende post als de bezorging voor rekening en risico van de verkoper is. Deze kosten vallen dan onder de vergoeding voor de door de verkoper verrichte prestaties.

    U vindt alle doorlopende posten en gelijkgestelde bedragen in paragraaf 4 van het Besluit Maatstaf van heffing (23 november 2020, nr. 2020-22956, Stcrt 2020,62745).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.