Goederen met 9% btw

Voor de volgende goederen mag u het verlaagde tarief van 9% toepassen:

Combinaties van verschillende tarieven

Hebt u te maken met een combinatie van goederen of diensten die onder verschillende tarieven vallen? Hoe u daarmee omgaat, leest u bij 'Combinatie van goederen en diensten'.

Opleveren van goederen

Ook het opleveren van deze goederen valt onder het 9%-tarief, als u deze goederen maakt uit materialen die een opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld. Deze oplevering is geen levering, maar een dienst. Meer hierover leest u bij 'Opleveren van goederen, zoals opkweken van planten en opfokken van dieren'.

Standpunten btw-tarief na vragen

Soms wordt het btw-tarief dat op bepaalde goederen van toepassing is nader bekeken. Dat gebeurt als daar vragen over zijn. De antwoorden op deze vragen publiceren wij in ons overzicht van de Kennisgroep Omzetbelasting. Deze kennisgroep bestaat uit btw-experts. Zij houden zich bezig met vragen over hoe bepaalde wettelijke regels moeten worden uitgelegd en toegepast. Op het moment dat deze standpunten zijn verwerkt in het Besluit Omzetbelasting, Toelichting Tabel I, verwerken wij deze ook op de website.

Meer informatie

Lees voor meer informatie over het 9%-tarief bij goederen het Besluit: 'Omzetbelasting - Toelichting Tabel 1'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.