Btw-tarief water

Het leveren van water kan zowel onder het 9%-tarief als onder het 21%-tarief vallen. Dit geldt ook voor diensten die te maken hebben met water.

Leveringen 9%

Onder het 9%-tarief vallen:

 • leidingwater
 • gedestilleerd water
 • gesteriliseerd of gedemineraliseerd water voor voeding
 • warm water
 • oppervlaktewater en regenwater dat gebruikt wordt voor niet-consumptieve doeleinden, zoals voor spoelwerkzaamheden en het beregenen van gewassen

Leveringen 21%

Onder het 21%-tarief vallen:

 • zeewater en rivierwater
 • gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water
 • colloïdaal edelmetaalwater: water dat heel kleine deeltjes edelmetaal bevat en dat daardoor niet is bestemd om te drinken en dat ook niet is aan te merken als een product ter aanvulling op of ter vervanging van eet- en drinkwaren
 • ijs
 • stoom

Diensten 9%

Diensten die rechtstreeks verband houden met de levering van water, vallen onder het 9%-tarief. Bijvoorbeeld:

 • aanleggen, verplaatsen, onderhouden, herstellen en verhuren van watermeters, brandleidingen, bouwleidingen, dienstleidingen en standpijpen
 • aansluiten van een woonhuis op het openbare leidingnet
 • aanleggen van een tijdelijke aansluiting
 • inspecteren van binnenhuisaansluitingen en het controleren van watermeetinrichtingen
 • sluiten en openen van een dienstkraan bij de aanvang en het beëindigen van de waterlevering
 • transportkosten en arbeidskosten bij levering van water aan schepen, landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven en bij tijdelijke aansluitingen
 • vergoedingen om de afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling te voorkomen

Diensten 21%

Onder het 21%-tarief vallen:

 • plaatsen, onderhouden en testen van brandkranen
 • aansluiten van een binnenleiding op een brandleiding
 • testen van tanks en meetinstrumenten
 • inspecteren van waterleidingen en installaties op de aanwezigheid van legionellabacteriën
 • laboratoriumwerkzaamheden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.