Btw-tarief water

Het leveren van water kan zowel onder het 9%-tarief als onder het 21%-tarief vallen. Dit geldt ook voor diensten die te maken hebben met water.

Leveringen 9%

Onder het 9%-tarief vallen:

 • leidingwater
 • gedestilleerd water
 • gesteriliseerd of gedemineraliseerd water voor voeding
 • warm water
 • oppervlaktewater en regenwater dat gebruikt wordt voor niet-consumptieve doeleinden, zoals voor spoelwerkzaamheden en het beregenen van gewassen

Leveringen 21%

Onder het 21%-tarief vallen:

 • zeewater en rivierwater
 • gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water
 • ijs
 • stoom

Diensten 9%

Diensten die rechtstreeks verband houden met de levering van water, vallen onder het 9%-tarief. Bijvoorbeeld:

 • aanleggen, verplaatsen, onderhouden, herstellen en verhuren van watermeters, brandleidingen, bouwleidingen, dienstleidingen en standpijpen
 • aansluiten van een woonhuis op het openbare leidingnet
 • aanleggen van een tijdelijke aansluiting
 • inspecteren van binnenhuisaansluitingen en het controleren van watermeetinrichtingen
 • sluiten en openen van een dienstkraan bij de aanvang en het beëindigen van de waterlevering
 • transportkosten en arbeidskosten bij levering van water aan schepen, landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven en bij tijdelijke aansluitingen
 • vergoedingen om de afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling te voorkomen

Diensten 21%

Onder het 21%-tarief vallen:

 • plaatsen, onderhouden en testen van brandkranen
 • aansluiten van een binnenleiding op een brandleiding
 • testen van tanks en meetinstrumenten
 • inspecteren van waterleidingen en installaties op de aanwezigheid van legionellabacteriën
 • laboratoriumwerkzaamheden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.