Afstandsverkopen, zoals e-commerce, binnen de EU

Verkoopt u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u de btw meestal aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. U berekent dan de btw van dat EU-land. Bijvoorbeeld als u met uw webwinkel producten verkoopt aan particulieren in Duitsland. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de 'Unieregeling' in het éénloketsysteem.

Klanten die geen btw aangifte doen, zijn: particulieren, ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties leveren en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Voor deze ondernemers en rechtspersonen geldt een drempel. Als zij meer afnemen dan het drempelbedrag, moeten ze wél btw-aangifte doen. U kunt de Unieregeling dan niet gebruiken.

Moet u uw goederen eerst nog invoeren in de EU? Dan kunt u gebruik maken van de 'Invoerregeling'. Kijk hiervoor bij Ik lever goederen van buiten de EU.

Let op!

Als de omzet van deze goederen maximaal € 10.000 is, berekent u daarvoor Nederlandse btw. U gebruikt dan de normale, Nederlandse btw- aangifte. Het moet gaan om leveringen aan klanten die geen btw-aangifte doen, zoals particulieren. En u betaalt en regelt het vervoer zelf. Bij e-commerce is dit meestal zo. We noemen deze leveringen ook wel 'afstandsverkopen'.

Weet u niet helemaal zeker wat uw omzet is, maar verwacht u dit jaar een omzet met afstandsverkopen van minder dan € 10.000? En was deze omzet vorig jaar ook minder dan € 10.000? Kies dan 1 van 2 mogelijkheden hieronder.

(Levert u binnen de EU ook digitale diensten aan particulieren? Tel die dan mee bij de berekening van de drempel van € 10.000.)

  • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer. Dit geldt dan ook voor het jaar erna.
  • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw 'afstandsverkopen' en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen. Uw keuze geldt voor minimaal 2 jaar.

Bent u alleen in Nederland gevestigd en verwacht u dat uw omzet met 'afstandsverkopen' én digitale diensten in het lopende jaar méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. U hoeft het formulier 'Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen' dan niet in te vullen.

U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Gebruikt u de Unieregeling niet, of kunt u die niet gebruiken - omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan geeft u de btw aan in ieder land waarin u uw producten levert. Neem daarvoor contact op met de belastingdiensten van die landen. Als u de Unieregeling niet gebruikt, geeft u uw levering ook aan in rubriek 3c van uw Nederlandse btw-aangifte. Gebruikt u de Unieregeling wél? Dan hoeft u uw levering niet aan te geven in de Nederlandse btw-aangifte.

Gebruikt u de Unieregeling voor diensten aan particulieren waarvoor u btw moet betalen in een ander EU-land? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor uw afstandsverkopen binnen de EU.

Zo gebruikt u de Unieregeling

U mag de 'Unieregeling' gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen die al in de EU zijn - aan een klant in een ander EU-land. Het gaat om leveringen die binnen de EU de grens overgaan.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto's en motoren. En ook niet voor 'montageleveringen', zoals zonneschermen.
  • U vervoert deze goederen zelf of deze goederen worden voor uw rekening vervoerd.

Met de Unieregeling meldt u ieder kwartaal de btw voor al deze leveringen. En betaalt die in 1 keer. Voor facturering gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken. Terugvragen van voorbelasting regelt u niet met de Unieregeling. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen.

Leveringen aan Nederlandse klanten geeft u op de gebruikelijke manier aan in uw Nederlandse btw-aangifte.

Voorbeeld

U bent gevestigd in Nederland en levert uw producten aan particulieren in Nederland, België en Spanje.
Door een levering aan een particulier in Spanje komt de omzet buiten Nederland aan klanten die geen btw-aangifte doen, boven de € 10.000. Voor die levering moet u de btw aangeven en betalen in Spanje. Dat geldt ook voor alle volgende leveringen in het lopende jaar, en het daaropvolgende jaar, aan particulieren in Spanje én België. Voor deze leveringen kunt u de Unieregeling gebruiken: u betaalt de buitenlandse btw dan in 1 keer. Uw leveringen in Nederland blijft u gewoon aangeven in uw Nederlandse btw-aangifte.

Lees meer over de Unieregeling bij Unieregeling: registratie, melding, administratie en facturering.

Hulpmiddel

Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever goederen naar het buitenland - hoe zit het met de btw?

Stroomschema Unieregeling, weergave lopende tekst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.